Elever ved videregående skole må legge fram relevant dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Dette gjelder KUN når eleven har mer enn 10% udokumentert fravær.

Skolen vil sende elevene varsel om dette i godt tid. Derfor skal ikke eleven ha attest for fravær før grensen på 10% er nådd.

Skulle eleven trenge medisinsk behandling, bestilles det selvsagt time på vanlig måte.