Endelig kan vi nå meddele at vi har fått vikarer for 3 av legene våre.

Linda Senumstad går inn i vikariat for Ellen Lynghei i hennes svangerskapspermisjon fra 30. september.

Svetlana Ellingsen går inn i vikariatet for Anne Margrete H. Vik når hun skal ut i permisjon. Hun begynner 10. september.

Vennesla kommune har ansvar for å skaffe vikar for Ole Ruenes og har fått dette fra 15. juli (jfr overskriften Vikarleger ved legesenteret under  teksten (info fra Ragnhild Bendiksen/Vennesla kommune)

Finn Bjørn Rørvik har allerede fått vikar; Ranjive Varkey.

Vi ønsker vikarene hjertelig velkommen og er virkelig glade for at vi nå har full legedekning i kommunen fra september.